Januskop

Vandaag voel ik me net een Januskop.

Na vier weken van zogenaamde 'intelligente lockdown' hink ik geregeld van mijn ene op mijn andere been. Springen mijn gedachten van positief naar negatief, alles ertussenin en weer terug. Als ik mijn hoofd niet 'leeg schrijf', lig ik 's nachts te malen. Maar waarop?
Of ik mijn kinderen niet te veel op de huid zit (met wisselend succes).
Of we het wel gezellig genoeg hebben met elkaar (we vechten elkaar de tent nog niet uit en zijn samen verantwoordelijk voor het geheel).
Of ik wel voldoende werk kan genereren nadat de maatschappij weer wat op gang is gekomen (werk zat in onderwijsland, zowel in mijn huidige, als mijn vorige werkzaamheden).
Of... Nou ja, allemaal zaken die best te overzien zijn, als het eenmaal weer dag is geworden. Want ook die antwoorden tussen haakjes, bedenk ik 's nachts heus. Ik blijf er alleen mee in kringetjes ronddraaien.

Enerzijds heeft deze situatie enorme invloed op een heleboel zekerheden, die niet zo zeker blijken te zijn. Werk dat nu ineens niet van vitaal belang blijkt te zijn. Dat daarom in uitgeklede versie voortgaat of domweg ophoudt te bestaan, met alle gevolgen van dien. Werk dat ook nu nog thuis doorgang moet vinden, omdat klanten van over de hele wereld dezelfde verwachtingen van hun opdrachtnemers hanteren als voor de coronacrisis. Alsof deze hele crisis zich niet voordoet.
Mensen die - als gevolg van coronawerkloosheid - hun huis niet meer kunnen betalen en (in elk geval op termijn) moeten verhuizen.
Kinderen die ineens massaal thuis zitten, omdat de scholen hen niet mogen ontvangen. Met grote zorgen van docenten om 'hun' kinderen, waarvan een deel niet bereikt kan worden. Volledig buiten beeld vallen. En straks mogelijk een grote achterstand hebben opgelopen in hun cognitieve en - vooral - hun sociale ontwikkeling. Docenten die zich daarom nu al zorgen maken over hoe dat gat weer te dichten, als de scholen de kinderen wel weer mogen welkomheten.

Anderzijds ben ik blij met deze lockdown. De mallemolen van de economie is in een klap tot relatieve stilstand gekomen. Waarbij meteen duidelijk wordt welke beroepen van vitaal belang zijn gebleken. Beroepen die de afgelopen decennia hebben moeten strijden voor hun bestaan en waar nu ineens de hele maatschappij op blijkt te leunen. Waar nu ook veel waardering voor wordt uitgesproken.
Dat biedt ruimte voor bezinning op hoe we met elkaar verdergaan als we weer langzaam opbouwen. Want dat het bij vlagen gekkenwerk was, de hoge eisen die werden gesteld. Dat was niet menselijk meer. Ik hoop dat er door deze stilte weer ruimte ontstaat voor een menselijker kijk op leven en werk. Of, zoals dat in mijn opleiding tot begeleidingskundige in een volzin werd gezegd: de humanisering van het georganiseerde leven. Met andere woorden: dat medewerkers geen human resources zijn, menselijke bronnen die je kunt benutten en besturen zoals de baas het wil. Maar dat het mensen zijn, die bewust hebben gekozen voor een vak. Zelf in staat zijn om erover na te denken, beslissingen te nemen. Daar graag en goed hun best voor willen doen, als zij het vertrouwen (terug) krijgen. En daarnaast ook een leven hebben.

De zin van het bestaan...
Mijn thuissituatie geeft me ruimte om ook met werk bezig te zijn. Op dit moment vul ik een deel van de werkdag in met ondersteunen van kinderen, die dat in hun thuissituatie kunnen gebruiken. Gratis en voor niets. Omdat dat niet behoort tot mijn normale werkzaamheden.
Aan de andere kant staat mijn werk redelijk stil en wil ik mij graag bezighouden met (organisatie)coaching, daardoor intellectueel uitgedaagd worden. Om zowel mensen in cruciale beroepen als mijzelf en mijn bedrijf vitaal te houden. Niet gratis, het is immers mijn werk.

 

Met dank aan Petra ter Doest, Corinne Keijzer en Danielle Braun, die mij lieten inzien dat voor niets de zon opgaat.

 

 

Bronnen

Kolk, J. v.d. via http://members.home.nl/juul.vd.kolk/beelden/januskop/januskop.htm

Meester, Madelon. (2020, 8 april). Coronacrisis: zo presenteer je jezelf online om klussen binnen te halen. De Volkskrant. Geraadpleegd op 10 april 2020, van: https://www.volkskrant.nl/de-gids/coronacrisis-zo-presenteer-je-jezelf-online-om-klussen-binnen-te-halen~b5f7b011/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink