Geschiedenis van het nu

Zwart en wit? Of 'allemaal mens zijn'?

Ik denk meteen: het laatste!
Natuurlijk, zou ik eraan toe willen voegen. Dat is echter geen vanzelfsprekendheid.

Kijken we naar de demonstraties voor gelijke behandeling van 'mensen met een kleurtje', dan vindt een deel van de witte bevolking dat onzinnig. Doordat déze witte mensen zelf niet ervaren hebben hoe kleur in de weg kan zitten bij het vinden van een baan, een huis, het krijgen van opvangtoeslag - en zich daarin ook niet (kunnen) verplaatsen, ervaren zij dit niet als een probleem. Je kleurt de situatie en de daarbij klinkende woorden in naar aanleiding van je eigen ervaring. Het is moeilijk om die ervaring daarbij uit te schakelen.
Het blijkt soms ook erg moeilijk om een ander beeld naast het jouwe te zetten.
Vaak uit onwetendheid (al zou dat in bovenstaande situatie niet meer aan de orde kunnen zijn - de foto bij dit bericht stamt uit 2016!), soms uit onwil.

Gelukkig bestaat er zoiets als voortschrijdend inzicht.
Door kennis op te doen over het verleden, wordt duidelijk waar een situatie uit is voortgekomen, hoe een cultuur is ontstaan. Daarmee wordt de bron van de huidige situatie onthuld. Het wordt mogelijk daar erkenning voor te geven (slavernij, een autoritaire leider, ...). Om vervolgens met elkaar na te denken over hoe dat verleden een plek kan krijgen in het nu, met de vraag: hoe kunnen we - met de kennis van nu - ruimte geven aan een nieuw perspectief? En hoe ziet dat perspectief er dan uit?

Enerverende gebeurtenissen blijken lang na te galmen. In de maatschappij, in families en ook in organisaties. In teams waar ik samen met de medewerkers werk aan het verbeteren van de professionele cultuur of het persoonlijk leiderschap, besteed ik altijd aandacht aan waar de organisatie vandaan komt. Wat heeft zich voorgedaan? Wat zien we hiervan nu nog terug in onze organisatie? Daar erkenning voor te geven, helpt oude wonden te helen en positieve kanten te zien. Het helpt verschillende lichtingen medewerkers ('generaties', volgens Tjin A Djie & Zwaan, 2016) met elkaar te verbinden. Het geeft ruimte om samen een nieuwe weg in te slaan en de samenwerking te ontwikkelen naar nu en naar de toekomst. Door te kijken naar wat helpend is. Door te dromen over de ideale situatie, waardoor medewerkers zich naar dat perspectief gaan gedragen. Daarmee halen we de toekomst dichterbij.

Wil jij je geschiedenis ook in de ogen kijken om ervan te leren?
Wil jij je organisatie toekomstbestendig maken?
Neem dan gerust contact met mij op.

 

Demonstrators from the Black Lives Matter movement march through central London on July 10, 2016

Bronnen

Tjin A Djie, K. & I. Zwaan. (2016). Beschermjassen: transculturele hulp aan families. Assen: Van Gorcum.

Foto: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-36763578 (AFP, 12 juli 2016)