EDI Training

Wat is EDI?

De leraar geeft instructie en controleert voortdurend of alle leerlingen de instructie begrijpen. Er wordt denktijd geboden, leerlingen mogen overleggen en er worden willekeurige beurten gegeven. EDI zorgt ervoor dat alle leerlingen stapsgewijs de leerdoelen beheersen en succes ervaren: “Ik kan het!”

Als gecertificeerd EDI-trainer blijf ik, door mijn samenwerking met Expertis, in staat om kwalitatief hoogwaardige trainingen op het gebied van EDI te geven. Wil je met je team een of meer trainingen volgen, dan kun je me rechtstreeks benaderen.

Modules van Expertis

1.  EDI – Intro
Je kunt het model van directe instructie nog explicieter maken.
Je kunt uw leerlingen actief betrekken bij de lessen die u geeft.
Je kunt begrip controleren bij uw leerlingen en op basis daarvan beslissingen nemen voor het vervolg van uw les.

2. EDI – Doelen
Je kunt een lesdoel formuleren met een concept en een vaardigheid.
Je weet hoe u doelen deelt met leerlingen en ouders.

3. EDI – Instructie
Je kunt een kraakheldere instructie ontwerpen bij het lesdoel.

4. EDI – Begeleide inoefening
Je kunt verantwoordelijkheid geleidelijk overdragen aan leerlingen.
Je kunt het verschil tussen een kleine en grote lesafsluiting omschrijven.
Je kunt vragen formuleren om begrip te controleren.

5. EDI – Omgaan met verschillen, zwakke en sterke leerlingen
Je kunt tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van zwakke en sterke leerlingen.
Je kunt het omgaan met verschillen organiseren binnen het model van directe instructie.

6. EDI – Activeren van voorkennis
Je kunt voorkennis activeren bij leerlingen.

7. EDI – Klassenmanagement
Je kent de vijf aspecten van klassenmanagement waarmee uw lessen vlot en soepel verlopen.

8. EDI – In de kleutergroep
Je kunt de wetenschappelijke onderbouwing beschrijven van directe instructie in het algemeen en in de kleutergroep in het bijzonder.
Je kunt de basisprincipes van expliciete directe instructie vertalen naar de doelgroep kleuters.

Extra mogelijkheid: EDI #Hoedan?!
Je bent in staat om de methode-lesdoelen om te zetten naar EDI-lesdoelen.
Je kunt de vaardigheid uit het EDI-lesdoel in stappen verdelen.

(Deze laatste module is bestemd voor: leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleiders, directeuren, die het boek al hebben gelezen en nu graag een zetje naar de praktijk krijgen.)