logo paulavisser mobile

ORGANISATIE

ONTWIKKELING

Als begeleidingskundige begeleid ik teams en organisaties bij het achterhalen van patronen (weerbarstige thema’s), die de (team)ontwikkeling belemmeren. Ik zet daarbij gevarieerde werkvormen in, die bijdragen aan het verdiepen van het gesprek. Doordat ik als een kritische en creatieve vriend vragen stel, jullie informatie analyseer, visualiseer en je help te vertragen, blijf je zelf de eigenaar van de richting die we met elkaar opgaan.

Omdat het mijn doel is dat de in gang gezette ontwikkelingen ook doorgaan, wanneer ik er niet (meer) bij ben, sta je zelf aan het roer. Krijgen we dit in cocreatie voor elkaar, dan komt er plezier, beweging en een berg energie vrij. Mensen ervaren flow.

Bij diverse opdrachtgevers werk ik op verschillende lagen (van bestuur en management tot op de werkvloer) in de organisatie: op het gebied van cultuur, processen en (persoonlijk) leiderschap.
Daardoor ontstaat op al deze plekken tegelijkertijd beweging, die past bij de organisatie en de gewenste ontwikkeling.

Lukt het de leidinggevende daarbij zelf de beweging in gang te zetten, dan kan ik deze daar (indien gewenst) bij begeleiden. Het gaat erom dat de leidinggevende of (staf)medewerker diens eigen plek inneemt en daarmee diens positie benut om de organisatie de juiste kant op te bewegen.

Als dat de situatie ten goede komt, maak ik gebruik van wandelcoaching of beeldbegeleiding.

Bij een team van een hogeschool observeerde ik meerdere bijeenkomsten, waarbij de gebezigde taal verhullend werkte voor wat de mensen wilden.
Door hun verhaal te visualiseren en hen van feedback te voorzien, kreeg de leidinggevende de ruimte om kaders te stellen, die er eerder niet waren en mochten zijn.

Op een basisschool begeleidde ik – met een collega – enkele systemische teambijeenkomsten, waarmee de patronen zichtbaar werden. Door vervolgens met elkaar afscheid te nemen van een paar oud-collega’s en zaken die ze niet meer wilden doen, ontstond er ruimte voor verandering. Tussen de bijeenkomsten door gingen de mensen steeds professioneler met elkaar aan de slag. En waar in het begin enkele medewerkers weerstand lieten zien, deed in de derde bijeenkomst iedereen constructief mee.

Op een basisschool coachte ik de directeur individueel, de mt-leden tijdens vergaderingen en een afvaardiging van het team. Door op meerdere niveaus tegelijkertijd te werken, ontstond op elk van deze plekken beweging.
Sterker: Deze werkwijze breidde zich vervolgens als een olievlek uit. De teamleden ontwikkelden zich naar een gedeelde professionele cultuur, waarin ruimte is ontstaan voor ieders kwaliteiten, feedback geven en ontvangen, meer werkplezier en minder werkdruk. Dat daarbij de organisatiestructuur vervolgens op de schop ging, droeg bij aan het ontstaan van flow.

 
 
tekening familie naar professionele cultuur

Worstel jij met vragen als:

–    Hoe komt het dat ontwikkelingen in onze organisatie niet geborgd worden?

–    Waardoor lukt het in ons team niet om elkaar aan te spreken op afspraken?

–     Waardoor voelen telkens dezelfde mensen zich verantwoordelijk voor het geheel en wacht de rest af?

–    Hoe kunnen we de werkdruk weer behapbaar maken?

–    Leuk, onze visie. Maar hoe doen we dat in de praktijk?

Neem dan gerust contact met me op.

REVIEWS

Opdrachtgevers & Partners

Samenwerkingspartners:

Algemene voorwaarden

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.