logo paulavisser mobile

ORGANISATIE

ONTWIKKELING

Als begeleidingskundige begeleid ik teams en organsaties bij het achterhalen van patronen (weerbarstige thema’s), die de (team)ontwikkeling belemmeren. Doordat ik als een kritische vriend vragen stel, jullie informatie analyseer, visualiseer en je help te vertragen, blijf je zelf de eigenaar van de richting die we met elkaar opgaan. Omdat het mijn doel is dat de in gang gezette ontwikkelingen ook doorgaan, wanneer ik er niet (meer) bij ben sta je zelf aan het roer. Krijgen we dit in co-creatie voor elkaar, dan komt er plezier, beweging en een berg energie vrij.

Bij diverse opdrachtgevers werk ik op verschillende lagen in de organisatie. Daardoor ontstaat op al deze plekken tegelijkertijd beweging, die past bij de organisatie en de gewenste ontwikkeling. Lukt het jou, als leidinggevende, daarbij zelf de beweging in gang te zetten, dan kan ik je daarbij begeleiden. Het gaat erom dat jij, als leidinggevende of stafmedewerker, je eigen plek inneemt en daarmee je positie benut om de organisatie de juiste kant op te bewegen.

Indien gewenst maak ik gebruik van wandelcoaching of beeldbegeleiding, als dat de situatie ten goede komt.

Bij een team van een hogeschool obseveerde ik meerdere bijeenkomsten, waarbij de gebezigde taal verhullend werkte voor wat de mensen wilden.
Door hun verhaal te visualiseren en hen van feedback te voorzien, kreeg de leidingevende de ruimte om kaders te stellen, die er eerder niet waren en mochten zijn.

Op een reguliere basisschool coachte ik daartoe de directeur, de mt-leden tijdens vergaderingen en een afvaardiging van het team. Door op meerdere niveaus tegelijkertijd aan de slag te gaan, ontstond op elk van deze plekken beweging.
Sterker: Deze werkwijze breidde zich vervolgens als een olievlek uit. De teamleden ontwikkelden zich naar een gedeelde professionele cultuur, waarin ruimte is ontstaan voor ieders kwaliteiten, feedback geven en ontvangen, meer werkplezier en minder werkdruk. Dat daarbij de organisatiestructuur vervolgens op de schop ging, was een gevolg van de ontstane flow.

tekening familie naar professionele cultuur

Wostel jij met vragen als:

–    Hoe komt het dat ontwikkelingen in onze organisatie niet geborgd worden?

 

–    Waardoor lukt het in ons team niet om elkaar aan te spreken op afspraken?

 

–     Waardoor voelen telkens dezelfde mensen zich verantwoordelijk voor het geheel en wacht de rest af?

 

–    Hoe kunnen we de werkdruk weer behapbaar maken?

 

–    Leuk, onze visie. Maar hoe doen we dat in de praktijk?

Neem dan gerust contact met me op.

Na een verkennend gesprek, waarin we een eerste onderzoeksvraag formuleren, interview ik medewerkers met verschillende perspectieven, breng de patronen in kaart en leg deze aan jou en je team voor. Vervolgens bekijken we of – en zo ja, hoe – ik jullie daarbij verder kan helpen.

Mocht je team uit 50 personen of meer bestaan, dan vraag ik (enkele van) mijn collega’s van De Nieuwe Kleren van de Wolf erbij om mee te doen.

REVIEWS

Opdrachtgevers & Partners

Samenwerkingspartners:

Algemene voorwaarden

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.