logo paulavisser mobile

ORGANISATIE

ONTWIKKELING

Als begeleidingskundige begeleid ik teams en organisaties bij het achterhalen van patronen (weerbarstige thema’s), die de (team)ontwikkeling belemmeren. Doordat ik als een kritische vriend vragen stel, jullie informatie analyseer en je help te vertragen, blijf je zelf eigenaar van de richting die we met elkaar opgaan. Ik ben daarbij je vraagbaak (géén antwoordapparaat…), je vangnet en je spiegel. Mijn doel is dat de in gang gezette ontwikkelingen ook doorgaan, wanneer ik er niet (meer) bij ben. Daarvoor sta je dan ook zelf aan het roer. Krijgen we dat samen voor elkaar, dan komt er plezier, beweging en een berg energie vrij.

Op een reguliere basisschool coachte ik daartoe de directeur, de mt-leden tijdens vergaderingen en een afvaardiging van het team. Door op meerdere niveaus tegelijkertijd aan de slag te gaan, ontstond op elk van deze plekken beweging. Sterker: Deze werkwijze breidde zich vervolgens als een olievlek uit. De teamleden ontwikkelden zich naar een gedeelde professionele cultuur, waarin ruimte is ontstaan voor ieders kwaliteiten, feedback geven en ontvangen, meer  werkplezier en minder werkdruk. Dat daarbij de organisatiestructuur vervolgens op de schop ging, was een gevolg van de ontstane flow.

tekening familie naar professionele cultuur

Wostel jij met vragen als:

–    Hoe komt het dat ontwikkelingen in onze organisatie niet geborgd worden?

 

–    Waardoor lukt het in ons team niet om elkaar aan te spreken op afspraken?

 

–     Waardoor voelen telkens dezelfde mensen zich verantwoordelijk voor het geheel en wacht de rest af?

 

–    Hoe kunnen we de werkdruk weer behapbaar maken?

 

–    Leuk, onze visie. Maar hoe doen we dat in de praktijk?

Neem dan gerust contact met me op.

Na een verkennend gesprek, waarin we een eerste onderzoeksvraag formuleren, interview ik medewerkers met verschillende perspectieven, breng de patronen in kaart en leg deze aan jou en je team voor. Vervolgens bekijken we of – en zo ja, hoe – ik jullie daarbij verder kan helpen.

Mocht je team uit 50 personen of meer bestaan, dan vraag ik (enkele van) mijn collega’s van De Nieuwe Kleren van de Wolf erbij om mee te doen.

REVIEWS

Opdrachtgevers & Partners

Samenwerkingspartners:

Algemene voorwaarden