logo paulavisser mobile

PAULA

VISSER

Duurzame ontwikkeling

Met 20 jaar basisonderwijs in mijn rugzak, als leidinggevende en leerkracht, en daarna als onderwijsadviseur op het gebied van goed lesgeven, werk ik nu als zelfstandig begeleidingskundige.

Mensen, teams en organisaties tot ontwikkeling brengen, vind ik het mooiste dat er bestaat. Vooral om ervoor te zorgen dat het team, de organisatie of het individu daarna weer op eigen kracht verder kan.

De tijd waarin we leven, vraagt om levenslang leren en wendbaar, flexibel en adaptief handelen.
Dit vergt veel van teams en individuen.

Mijn managementervaring en kennis over leren, motiveren en (systemisch) veranderen neem ik mee om schoolteams te coachen en in beweging te brengen.

Ik ben hierin een integere, betrouwbare, consciëntieuze en optimistische partner, die analytisch kan denken. Om échte beweging te krijgen, stimuleer ik mensen persoonlijk leiderschap te nemen voor hun eigen ontwikkeling.

Mijn missie is mensen, teams en organisaties duurzaam in ontwikkeling te brengen en houden in hun werk.
Zo duurzaam dat de ontwikkeling ook doorgaat, als ik er niet (meer) bij ben.

Door de tijd te nemen te reflecteren op ervaringen, maken we samen een verbinding tussen denken, handelen en voelen. 
We onderzoeken je/jullie ervaringen.

Vervolgens bedenk je, met mij als vraagbaak, vangnet én spiegel, wat je gaat doen.

Zweverig?
Zeker niet.
Aandacht bij de ervaring vraagt concentratie en lef.
Je zult erdoor geraakt kunnen en durven worden.

Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek bepalen we samen welke werkvorm het beste past bij de inhoudelijke opdracht, het individu of het team. We organiseren een begeleidingspakket op maat.

REVIEWS

Opdrachtgevers

Samenwerkingspartners:

Algemene voorwaarden

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.